Saltar al contingut principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2011
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats Catalunya. 2011
Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 48.470 5.276 654 6.138 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.783 440 62.954
Indústries extractives 4.139 371 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 172 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.090
Indústries manufactureres 431.762 18.430 2.743 10.482 2.429 12.699 2.477 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 19.325 737 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 469 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 18.219 207 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 635 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 728 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19.981
Construcció 177.403 9.311 2.535 9.361 1.309 12.528 1.817 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 388.787 15.757 2.032 6.830 2.917 17.608 6.228 440.159
Transport i emmagazematge 137.169 8.234 515 1.865 832 5.483 590 154.689
Hostaleria 133.937 13.614 1.551 7.114 5.015 22.458 8.475 192.164
Informació i comunicacions 95.033 7.042 306 894 1.273 4.304 933 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 84.155 2.028 102 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 202 1.123 423 88.265
Activitats immobiliàries 18.537 700 314 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 423 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.376
Activitats professionals, cinetífiques i tècniques 162.094 10.306 635 580 2.191 5.222 845 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 97.693 4.882 955 2.334 1.953 9.549 644 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 170.050 1.885 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 899 564 2.538 257 176.409
Educació 227.034 8.975 681 779 2.409 3.809 708 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 229.813 5.258 838 2.247 2.841 15.024 1.572 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 50.543 2.591 345 578 474 2.897 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 57.613
Altres serveis 101.535 4.520 615 2.434 1.329 7.680 1.871 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 30.110 3.425 1.587 2.573 4.098 20.851 1.813 64.457
Organismes extraterritorials 3.054 353 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.817
Total 2.628.864 123.901 16.754 56.656 30.435 147.683 29.625 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.