Saltar al contingut principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats Barcelona. 2011
Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2.424 205 .. .. .. .. .. 3.162
Indústries extractives 344 .. .. .. .. .. .. 483
Indústries manufactureres 58.949 4.442 276 303 805 2.860 525 68.160
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.868 268 .. .. .. .. .. 4.309
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.496 .. .. .. .. .. .. 2.720
Construcció 22.886 1.261 620 521 424 3.174 442 29.327
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 71.213 4.845 569 756 944 5.495 2.938 86.760
Transport i emmagazematge 26.574 1.139 .. .. .. 2.039 .. 30.455
Hostaleria 27.897 4.095 354 1.164 1.566 7.441 5.001 47.518
Informació i comunicacions 34.544 4.379 .. .. 822 2.159 538 42.765
Activitats financeres i d'assegurances 25.720 1.033 .. .. .. 459 .. 27.644
Activitats immobiliàries 5.995 271 .. .. .. 231 .. 6.685
Activitats professionals, cinetífiques i tècniques 55.205 5.544 385 .. 1.164 3.257 574 66.418
Activitats administratives i serveis auxiliars 20.618 1.588 234 .. 501 2.976 543 26.677
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 40.577 587 .. .. .. 958 .. 42.480
Educació 55.619 4.294 360 .. 1.093 1.512 364 63.295
Activitats sanitàries i de serveis socials 59.968 1.997 256 .. 974 5.835 1.298 70.514
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 14.404 1.232 .. .. .. 980 .. 17.133
Altres serveis 19.816 1.500 .. .. 247 2.316 1.460 25.570
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 7.300 475 579 .. 1.309 6.613 1.426 17.875
Organismes extraterritorials 1.095 .. .. .. .. .. .. 1.428
Total 557.510 39.463 4.545 4.445 10.642 48.836 15.935 681.377
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions