Saltar al contingut principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Granollers. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 113 0 0 20 1 4 4 29 142
Pesca 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Indústries extractives 9 0 0 2 0 0 0 2 11
Indústries manufactureres 7.963 34 15 344 13 83 10 499 8.462
Electricitat gas i aigua 177 0 0 3 1 3 0 7 184
Construcció 1.898 12 7 207 5 44 4 279 2.177
Comerç i reparació 3.914 18 5 99 6 29 5 162 4.076
Hostaleria 1.003 3 1 53 5 44 8 114 1.117
Transport i comunicacions 1.485 6 2 26 0 16 4 54 1.539
Mediació financera 639 1 0 2 0 2 1 6 645
Immob.,lloguers i serveis empr. 2.086 7 2 43 6 25 0 83 2.169
Adm.pública defensa i SS 1.064 2 0 18 1 5 1 27 1.091
Educació 1.196 18 0 14 3 3 0 38 1.234
Sanitat i serveis socials 1.367 6 2 21 5 22 1 57 1.424
Altres serveis 731 3 0 19 2 8 1 33 764
Personal domèstic 251 2 5 29 15 56 9 116 367
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23.900 112 39 900 63 344 48 1.506 25.406
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Granollers

Opcions