Cens de població i habitatges M

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població i de les llars i famílies.

Territorialment, ofereix la informació a escala municipal (incloent-hi seccions censals i districtes), comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

El Cens de població i habitatges és una operació estadística d'àmbit estatal duta a terme per l'INE. D'ençà del 1991, l'Idescat hi col·labora en diferents aspectes dels treballs censals. El Cens del 2011 s'ha realitzat per primera vegada per mandat europeu.

Àmbit geogràfic: Pobla de Cérvoles, la

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Altres seccions que contenen taules bàsiques d'aquesta estadística

Indicadors demogràfics i de territori

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Sou aquí: