Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 4t trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 4,9
Indústria 431,4
Construcció 138,3
Serveis 1.897,7
Total 2.472,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.