Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Espanya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Total 16.928,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.