Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Espanya. 2n trimestre del 2022
    Valor
Total 51,4
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.