Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Espanya. 2018
    Valor
Total 49,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.