Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població activa
Sexe
Catalunya. 2020
    Valor
Homes 12,5
Dones 13,2
Total 12,8
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.