Saltar al contingut principal

Enquesta trimestral de cost laboral 

Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Total9.348,83
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 4t trimestre del 2008.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
 (+) Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 Sector d'activitat (CCAE-93) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 17 de setembre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.