Saltar al contingut principal

Enquesta trimestral de cost laboral 

Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2019
    Valor
Total14,35
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 2n trimestre del 2019.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
 Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 17 de setembre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.