Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Indefinit 1.212,9 1.107,2 2.320,0
Temporal 216,6 378,4 594,9
Total 1.429,4 1.485,5 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles