Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
Assalariats del sector privat 1.981,4 484,0 2.465,4
Assalariats del sector públic 338,6 110,9 449,5
Total 2.320,0 594,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles