Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Relació (recordada) amb l'activitat un any abans
Catalunya. 4t trimestre del 2004
 Indefinit  Temporal     Total
Treballaven 1.986,7 424,8 2.411,5
No treballaven 34,7 209,1 243,8
Eren menors de 16 anys 0,2 4,4 4,7
Total 2.021,6 638,3 2.659,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles