Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Indefinit 215,6 906,0 897,7 2.019,3
Temporal 46,2 243,4 179,8 469,4
Total 261,7 1.149,5 1.077,5 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles