Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Codi: 05 11 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament de la informació administrativa disponible per determinar les característiques de les persones que no tenen els mitjans suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, així com les quantitats destinades a cobrir aquestes necessitats i les accions d'inserció social i/o laboral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Finalitat: Conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones afectades, import prestació, expedients, prestació mitjana, entitats col·laboradores d'inserció, empreses d'inserció, projectes d'autoocupació, àmbit territorial

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/051101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística d'informació d'expedients i persones destinatàries de la RMI, així com de les quantitats destinades i de les accions d'inserció social i/o laboral (contractació i autoocupació de persones acollides a la RMI).

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Renda mínima d'inserció i ajuts a la contractació i autoocupació de persones destinatàries de l'RMI

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Renda mínima d'inserció i ajuts a la contractació i autoocupació de persones destinatàries de l'RMI. Dades de l'any 2014 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.