Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Codi: 07 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Finalitat: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat i de les accions de prevenció i seguretat en emergències, i també de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Aplicació de gestió d'actuacions de bombers i de protecció civil; sistema CMS de gestió de trucades de la centraleta 112; aplicació SÈNECA de gestió del despatx de trucades del telèfon 112

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identificació, tipus i causa de les actuacions

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades publicades corresponen a les actuacions dels Bombers de la Generalitat en funció del tipus d'actuació, activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal, comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Actuacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Estadístiques anuals 2015 (XLS)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Actuacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Estadístiques anuals 2015 (XLS)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Memòria del Departament d'Interior 2015 (PDF)

Observacions:

Es podran consultar dades sobre les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i l'atenció de trucades al telèfon 112, a la Memòria del Departament d'Interior 2015, que estarà disponible al llarg del tercer trimestre de 2016 al web del Departament d'Interior:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/memories_del_departament/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.