Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

Codi: 01 07 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del Departament d'Educació. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l'alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe, l'edat i el nivell d'estudis que cursa.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: alumnes

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, lloc d'estudi i nivell d'estudis en curs

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2019-2020 (curs acadèmic)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010701

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.