Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Codi: 02 03 09PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Calcular un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: entrada de comandes per destinació econòmica dels béns

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018-2019 (mesos de novembre del 2018 fins a octubre del 2019)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/020309

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019