Saltar al contingut principal

Estadística de productes de la indústria

Codi: 03 03 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 03. Indústria

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit estatal per conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes, d'acord amb la classificació PRODCOM.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producció comercialitzada en unitats físiques i monetàries

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018 (les dades del 2018 són provisionals i les dades del 2017 passen a ser definitives)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030302

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019