Saltar al contingut principal

Estadística del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Barcelona

Codi: 03 07 08PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Realització del quadern TransMet Xifres on es recullen les dades estadístiques més significatives del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: altres organismes o institucions, operador de transport públic

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles/km, trens/hora punta i sentit, vehicles en servei, edat mitjana de la flota en servei, nombre de viatges, recaptació

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2019

Periodicitat: semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2019 (dades del 1r semestre 2019) i 1r trimestre del 2020 (dades anuals 2019)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030708

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.