Saltar al contingut principal

Estadístiques de costos laborals

Codi: 04 02 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 02. Cost laboral i salaris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador, per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: compte de cotització

Unitat d'informació: comptes de cotització indústria, construcció i serveis

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i any, per hora efectiva i temps de treball i llocs de treball vacants

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019-2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020 per a l'Enquesta trimestral i 2019 per a l'Enquesta anual)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040202

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020