Saltar al contingut principal

Estadística d'eleccions sindicals

Codi: 04 03 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més persones treballadores. A cada centre on es realitzen s'emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita als serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions, establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, representants elegits, tipus de centre de treball, centrals sindicals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040302

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.