Saltar al contingut principal

Estadística de les produccions forestals

Codi: 06 02 13PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal, Conselh Generau d'Aran

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació de la informació continguda en les autoritzacions/notificacions de tala de fusta que gestiona la Direcció General de Forests per seguir l'evolució de les produccions forestals.

Fases del procés estadístic: disseny, recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: produccions forestals, m³ de fusta per espècie, tones de llenya per grups d'espècies

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060213

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.