Saltar al contingut principal

Sistemes de georeferenciació

Codi: 09 00 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Desenvolupament de mètodes de georeferenciació de les unitats estadístiques. Anàlisi, avaluació i implementació de mètodes per a la preservació del secret estadístic en la difusió de dades georeferenciades, així com mètodes d'imputació que s'utilitzaran per imputar les adreces que no es puguin geocodificar. En el marc d'aquesta actuació estadística s'elaboren indicadors espacials, com ara l'indicador socioeconòmic territorial a través de treballs de clusterització espacial i es generen els mapes corresponents amb tecnologia SIG. Així mateix, es preparen comandes a mida d'agregació de dades espacials de diferents usuaris i s'atenen comandes de recerca dels investigadors.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: adreces

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal

Període de referència: 2021

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090002

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha publicat l'aplicació per a la visualització de mapes associats a variables estadístiques numèriques territorialitzades i s'han utilitzat eines de programació geoestadística per a la creació d'una nova geonomenclatura territorial per agrupacions de seccions censals.

Referència temporal de les dades: 2015-2018

Desagregació territorial de les dades publicades: inframunicipal

Resultats publicats:

Índex socioeconòmic territorial. Mapes

Mapes de les agrupacions censals de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.