Saltar al contingut principal

Índex socioeconòmic territorial

Codi: 09 00 12PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Elaboració d'un indicador territorial que resumeix en un únic valor les característiques socioeconòmiques de la població. L'indicador concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en una unitat territorial. S'ofereixen valors per àmbit municipal i inframunicipal (barris) a partir d'un llindar poblacional. S'estableix un valor de referència per a Catalunya i un valor per a cada unitat territorial en comparació amb el valor mitjà de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nivell socioeconòmic

Desagregació territorial dels resultats: municipis, seccions censals, inframunicipal

Període de referència: 2018 (dades de seccions censals per al període 2015-2018)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021