Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere

Codi: 10 02 04PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: L'Índex d'igualtat de gènere és un indicador compost que mesura el concepte complex d'igualtat de gènere en el marc dels països de la Unió Europea. Es calcula a partir de 31 indicadors que s'agrupen en 6 dimensions: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut, d'acord amb la metodologia que ha establert l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere. En el curs de l'any 2019 s'obtindran uns primers resultats.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, ocupació, estudis, salut, mortalitat, usos del temps, riquesa, treball

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: —

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/100204

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.