Saltar al contingut principal

Promoció de la producció i l'anàlisi estadística

Codi: 11 00 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 11. Difusió i promoció de l'estadística

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Cost directe estimat: 11.700 €

Ressenya: Participació en activitats de promoció sobre la producció o l'anàlisi d'informació estadística, com l'organització conjunta del Concurs Student d'Estadística Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l'Estadística a Catalunya. L'actuació també inclou la participació de l'Idescat a la revista 'Índice. Revista de Estadística y Sociedad', editada per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) fruit d'un conveni de col·laboració entre l'INE i l'esmentada universitat i amb la col·laboració d'instituts d'estadística autonòmics.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/110002

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.