Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Catalunya. 2020
    Valor
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.