Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Catalunya. 2020
    Valor
Total 2.812,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.