Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Total 3.415,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.