Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Total 53,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.