Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Catalunya. 4t trimestre del 2023
    Valor
Total 56,4
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.