Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Catalunya. 3r trimestre del 2022
    Valor
Total 55,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.