Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part Lleida. 2001
    Valor
Total 0,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.