Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total 37,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles