Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada en jornada completa Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total 37,5
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles