Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Total 3.047,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles