Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la població ocupada Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Total 34,2
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles