Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Total 392,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles