Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Total 3.328,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles