Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys Catalunya. 2n trimestre del 2022
    Valor
Total 3.473,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles