Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Total 126.232,0
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles