Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2024
    Valor
De 16 a 24 anys 442,9
De 25 a 54 anys 381,4
De 55 a 64 anys 290,5
De 65 anys o més 1.475,5
Total 2.590,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.