Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 60.218,3
Dones 33.194,2
Total 93.412,5
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles