Saltar al contingut principal
Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009)
Branques d'activitat
Catalunya. 1r trimestre del 2019
    Valor
Indústries extractives, energia, aigua i residus14,93
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques13,76
Química i cautxú22,23
Metal·lúrgia11,58
Maquinària, material elèctric i de transport14,89
Construcció10,78
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes15,81
Comerç detall13,31
Transport i emmagatzematge18,80
Hostaleria8,95
Informació i comunicacions38,50
Activitats financeres i assegurances45,61
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques29,38
Activitats administratives i serveis auxiliars9,81
Administració pública27,26
Educació27,51
Sanitat i serveis socials14,32
Activitats culturals i esportives, i altres serveis9,62
Total17,12
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 4.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
 Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 18 de juny del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.