Moviment natural de la població. Matrimonis 2010

Nota de premsa (PDF)
23.11.2011

El nombre de matrimonis celebrats a Catalunya va ser de 27.178 l'any 2010, xifra que representa una disminució de l'1,2% respecte al 2009 i que situa la taxa bruta de nupcialitat en el 3,7‰. Els matrimonis civils es consoliden com a forma majoritària de celebració amb una representació del 77,1% del conjunt de matrimonis entre persones de diferent sexe. En relació amb l'any anterior, disminueixen els matrimonis amb estrangers: 2,2% els mixtos i un 6,8% els compostos per ambdós contraents estrangers.

Les estadístiques del Moviment natural de la població permeten obtenir regularment informació sobre fluxos demogràfics bàsics com són els naixements, defuncions i matrimonis. D'aquesta manera es pot disposar de dades actualitzades per avaluar l'evolució i les tendències de la població catalana.

Aquesta operació estadística és el resultat d'una línia de col·laboració institucional entre el Departament de Salut, que elabora les estadístiques de defuncions, i l'Idescat, que produeix les estadístiques de naixements i matrimonis.

Aquestes estadístiques que es presenten recullen les xifres municipals dels matrimonis i tenen com a objectiu completar amb els naixements i defuncions les dades bàsiques del Moviment natural de la població de Catalunya.

Les estadístiques de Moviment natural de la població tenen com a font les declaracions fetes en el moment de la inscripció d'un naixement, matrimoni o defunció en el registre civil, que obliga també a emplenar una butlleta estadística del fet. Les dades presentades fan referència exclusivament a inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen.

Aquesta informació es difon al Banc d'estadístiques de municipis i comarques, a l'Anuari estadístic de Catalunya i als apartats Demografia i qualitat de vida i Indicadors de la Unió Europea.

Banc d'estadístiques de municipis i comarques

Anuari estadístic de Catalunya

Demografia i qualitat de vida

Indicadors de la Unió Europea

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg
  • Delicious

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/n1078

23.11.2010