Índexs de comerç al detall (ICD). Agost 2016

29.09.2016

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,2% interanual a Catalunya al agost del 2016. Per tipus de producte l'alimentació registra un increment del 6,5% interanual i la resta de productes un 2,0%. En aquest darrer grup destaca l'augment dels béns d'equipament personal amb un 2,8%. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,8% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2441

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índexs de comerç al detall (ICD). Agost 2016