Estadística i comptes de les empreses turístiques (EMPTUR). 2014

21.10.2016

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 100.058 l'any 2014 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 27.470 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques. Pel que fa a l'ús de de les TIC i del comerç electrònic, el 42,9% de les empreses turístiques tenien connexió a Internet, de les quals el 42,7% tenen connexió de banda ampla. La proporció d'empreses turístiques que realitzaven activitats innovadores era del 18,1% en el període 2014.

L'objectiu principal d'aquesta activitat és conèixer les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (de mercat). L'Idescat elabora anualment l'Estadística i comptes de les empreses turístiques, que és una estadística de síntesi que recull els indicadors més rellevants del sector de les empreses turístiques: comptes i resultats econòmics, nombre d'empreses i ocupació, despesa en R+D i la utilització de les TIC per part de les empreses. Aquesta Estadística s'obté de diferents fonts d'informació: Comptes econòmics anuals de l'economia catalana, Enquesta anual de serveis, Estadística sobre activitats d'R+D, Enquesta sobre innovació a les empreses i Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses. Es presenten dades pel període 2008-2012 per al conjunt de Catalunya desagregant fins a 20 activitats característiques del turisme.

Estadística i comptes de les empreses turístiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2461

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses turístiques (EMPTUR). 2014