Estadística de matrimonis (MAT). 2015. Dades provisionals

24.10.2016
Novetats

Arxius adjunts

L'any 2015 el nombre de matrimonis amb residència a Catalunya i inscrits en els registres civils de Catalunya va ser de 26.873, xifra molt similar a la de l'any anterior (26.823), segons dades provisionals de l'Estadística de matrimonis. La taxa bruta de nupcialitat l'any 2015 va ser de 3,6 matrimonis per 1.000 habitants.


L'edat mitjana al primer matrimoni es va situar en 34,7 anys per als homes i en 32,7 per a les dones, xifra que suposa un augment de 0,4 anys respecte al 2014. En el territori, les edats en casar-se més grans es van registrar a l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran (36 anys els homes i 33,3 anys les dones); mentre que les edats en casar-se més joves van ser, en el cas dels homes, a les Terres de l'Ebre i a Ponent (tots dos per sota dels 34 anys), i en el cas de les dones, a les Terres de l'Ebre (30,9 anys).

Del total de matrimonis registrats a Catalunya, 26.033 corresponien a parelles de diferent sexe (que representen el 96,9% dels matrimonis) i 840 eren matrimonis entre persones del mateix sexe (un 3,1%). D'aquests últims, el 53,6% eren matrimonis entre homes (450 matrimonis) i el 46,4% ho eren entre dones (390).

Pel que fa al tipus de celebració, els matrimonis exclusivament civils (22.883) van augmentar el 2,7% i representen 85 de cada 100 matrimonis; en canvi, els celebrats segons el ritus catòlic (3.798) i d'altres religions (192), van disminuir un 12,1% en conjunt.

En relació amb la nacionalitat dels cònjuges, en 20.954 matrimonis (que representen el 78%) els dos cònjuges eren de nacionalitat espanyola; en 4.937 (18,4%) un dels cònjuges era de nacionalitat estrangera i en 982 (3,6%) ambdós cònjuges eren de nacionalitat estrangera.

L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i els cònjuges que fixen la residència a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials. La font original de les dades és la Butlleta estadística del matrimoni, que emplenen els cònjuges en el moment d'inscriure el seu matrimoni davant del Registre civil.

L'Idescat difon la informació per municipi, comarca, àmbit del Pla territorial, província i Catalunya. Per reduir el risc de revelació d'informació sensible s'han establerts llindars poblacionals en relació amb el tipus de variable i les freqüències de les taules.

Fins a l'any 2011 les dades publicades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit en els registres civils de Catalunya) i les dades definitives (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit tant en els registres civils de Catalunya, com en els d'altres comunitats autònomes).

Estadística de matrimonis

Dades bàsiques

Indicadors de la Unió Europea

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2462

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de matrimonis (MAT). 2015. Dades provisionals