Turisme estranger (TUREST). Setembre 2016

02.11.2016

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 4,7% interanual al setembre del 2016. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, Alemanya mostra una taxa de variació interanual del 12,2%, Regne Unit es manté estable i França presenta una taxa negativa del 3,3%. D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci augmenten un 8,9% mentre que els de negoci i altres motius professionals disminueixen un 37,6%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 12,3%, mentre que els de no mercat decreixen un 24,4%.

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge, segons les diferents vies d'accés. També ofereix informació de les principals característiques dels viatges (tipus d'allotjament principal, motiu, forma d'organització, mitjà de transport i país de residència habitual). El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

Turisme estranger

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2472

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme estranger (TUREST). Setembre 2016