Índex de preus de consum (IPC). Octubre 2016

15.11.2016

L'IPC (base 2011=100) creix un 0,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016. Els grups més inflacionistes han estat comunicacions i transports (3,2% i 1,9% respectivament). Contràriament, registren decrements esbarjo i cultura (−1,4%) i habitatge (− 0,5%).

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE a partir de la COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC. El nombre d'articles que composen el cistell de consum és de 489.

L'Idescat redifon mensualment les dades de l'IPC per grups que elabora l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2484

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus de consum (IPC). Octubre 2016